Bienvenue sur le site du projet Cartora

Cartographie transfrontalière de l’infestation des rats musqués

Mise en place d'outils techniques et numériques communs en zone transfrontalière pour une meilleure gestion de la lutte contre le rat musqué

Entrez

Welkom bij Project Cartora

Grensoverschrijdende cartografie van de besmetting van muskusratten

Creëren van gemeenschappelijke technische en digitale instrumenten in de grenszone voor een beter beheer van de strijd tegen de muskusrat.

Einnenkomen

EU Flag

Union Européenne - Fonds Européen de Développement Régional
Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Interreg FlagCartora - 2014