Version française

Union Européenne - Fonds Européen de Développement Régional -

Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
SPW Flag

Actie 1

Gemeenschappelijk Secretariaat

 

Voor de coördinatie en de follow-up van een project met een omvang als dat van CARTORA is het noodzakelijk om een administratieve functie te creëren met de volgende taken:

-          Verzorgen van de algemene administratieve follow-up, volgens de beschikkingen van het Comité van Toezicht en van het Grensoverschrijdend Begeleidingscomité.

-          Verzorgen van de administratieve en technische omkadering van alle acties van het project in het Frans en het Nederlands.

-          Verzorgen van het beheer van het Grensoverschrijdend Begeleidingscomité.

-          Optreden als administratieve tussenpersoon tussen de partners en Europa.

-          Stimuleren van de contacten tussen de diverse partners en de openbare overheden.

 

Het secretariaat zal waargenomen worden door de projectleider (GDON de Flandre Maritime).