Version française

Union Européenne - Fonds Européen de Développement Régional -

Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
SPW Flag

Presentatie

 

De noodzaak rekening te houden met zijn buren om de snelle toename van de muskusratten in de grenszone te bestrijden is al meerdere jaren een realiteit voor de verschillende nationale actoren en de gemeenschappelijke projecten die in het kader van de INTERREG 2 en 3 projecten uitgevoerd werden.

Dankzij de Europese financieringen heeft het LUTANUIS project, dat tot doel had de bestrijding op het grensoverschrijdende gebied te versterken, de grote meerderheid van de actoren van het project CARTORA al eerder samengebracht.

Deze door Europese kredieten gefinancierde projecten hebben de grensoverschrijdende actoren in staat gesteld elkaar beter te leren kennen, en hen doen beseffen dat het voor de verschillende nationale actoren noodzakelijk was samen te werken om doeltreffende resultaten te bereiken die voor het gehele grondgebied profijtelijk zijn.

Gezien de acties uit het verleden hebben de historische actoren van de grensoverschrijdende bestrijding, waarbij onze Vlaamse partners uit Oost-Vlaanderen zich gevoegd hebben, zich met een voluntaristische aanpak willen inzetten voor een project dat de harmonisering van de technieken en de wil samen te werken nog wat meer stimuleert.

Het CARTORA project heeft aldus tot doel:

-          De creatie van een grensoverschrijdende cartografie van de besmette zones

-          Het voeren van een wetenschappelijke studie over de certificatie van de vallen

-          De accentuering van de grensoverschrijdende samenwerking voor de vangst van muskusratten

-          Het aanleren van een grensoverschrijdende linguïstiek.