Version française

Union Européenne - Fonds Européen de Développement Régional -

Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
SPW Flag

Muskrat

De muskusrat (Ondatra zibethicus L.) is een knaagdier dat afkomstig is uit Noord-Amerika en in de twintigste eeuw voor zijn pels in Europa werd geïntroduceerd. Het dier plant zich razendsnel voort en kent geen natuurlijke vijanden. De populatie groeit dan ook gestaag. De muskusrat graaft gangen in oevers van waterlopen of vijvers, en veroorzaakt aldus dijkbreuken en onstabiele oevers. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de waterlopen vaker moeten worden uitgebaggerd. Het dier voedt zich bovendien met rivier- en waterplanten, waardoor de biodiversiteit van de toch al verarmde vochtige zones verder achteruit gaat. Tevens vormt het dier een bedreiging voor de volkgezondheid, daar het drager kan zijn van tal van ziekten die gevaarlijk zijn voor de mens (alveolaire echinococcose, Hantavirus,…).